Mūsų sertifikatai

Kvalifikacijos atestatas Nr.2128

Suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; sporto paskirties inžinieriniai statiniai; kitos paskirties statiniai). Statinio elektros inžinierinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio inžinierinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Valstybinė Energetikos inspekcija prie Energetikos Ministerijos, atestatas Nr.E-0062

Suteikia teisę elektros tinklo ir įrenginių iki 10kV įtampos eksploatavimo darbams; specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbams; elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbams.

Statybos produkcijos sertifikavimo centro Kvalifikacijos atestatas Nr.6679

Suteikia teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0062

Suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksplotavimu